Документиране на неустойка. Протокол за неустойка или фактура без ДДС

Неустойка за неизвършен транспорт
За съжаление понякога се случва да не се изпълнят договорените клаузи между превозвача и товародателя. Тогава се стига до заплащане на неустойка от виновната страна. За да заплати виновната страна сумата е необходимо да получи документ въз основа, на който да направи плащането. По -лесният и по-често срещан вариант в практиката е да се издаде фактура за неустойка, без ДДС. Но дали този вариант е правилен? Съгласно чл.84 от правилник за прилагане на ЗДДС Документиране на неустойки...
Прочети повече