За превозвачи

Софтуер за транспортни фирми
Какви проблеми ще реши ssTransport на транспортните фирми:
Бързо и лесно издаване на фактури за транспорт.
Изчисляване на падеж и генериране на справка за вземания.
Въвеждане на разходи и изчисляване на печалба от курс.
Изчисляване разход на гориво.
Отчет на шофьори.
Напомняне за застраховки, технически прегледи и други.
Тъй като повечето транспортни фирми имат собствен автопарк и извършват спедиторска дейност, софтуерът включва още всички функции изброени за превозвача.