Групажни товари

Групажни товари
Изцяло нова версия за групажни товари.
Тя е разделена на три основно модулa:

1. Модул запис на товар и придвижване до склад/адрес
Записвате исновни параметри на товара. След запис всеки товар получава уникален номер.
Може да издавате заявка за транспорт към превозвач, който да придвижи товара до Вашият склад или желан адрес.

2. Модул склад/чакащи товари

В този модул виждате товарите готови за натоварване.
Изпращали ли сте товар към грешен адрес?
Това вече няма да се случва. 
Може да изпринтите етикет с номера и основна информация за товара.

Модул групиране на товар

3. Модул групиране на товари
Групирате всички свободни товари или товари от склад в едно превозно средство (собствено или наето).
Имате възможност да издавате заявка за групажен транспорт в два екземпляра: Едната предназначена за превозвача, другата предназначена за склада/шофьора. В заявката е описан номера, вида и за къде пътува товара.

Какво още включва специализираната версия за групажни товари?

Издавате фактури
Справка  вземания
Справка задължения
Изчислявате печалбата от спедиторската дейност
Изчислявате печалбата за курс от собствен автомобил
Прикачване на заявки или ЧМР-та към курсове
Сроковете на застраховките и техническите прегледи
Сервизни интервали за навременно техническо обслужване на автомобилите