Цена

20 лв./ месец*
ssTransport се използва като уеб базирано приложение, тоест няма да имата допълнителни разходи за внедряване на продукта като покупа на  сървъри и поддръжка на компютри. Може да се използва от офиса, от вкъщи и от различни устройства. Може да го използвате от вашият смарфон докато сте навън.

Няма да имате допълнителни разходи за обучение на персонала, тъй като е изключително лесен за работа. Получавате инструкция за работа и видео демонстрация.

*Посочената цена е без ДДС при плащане за 1 година.