Описание

Как изглежда менюто:

menu

Основните функции на ssTransport:

  • Бързо и лесно издаване на фактури и заявки за транспорт
  • запис
  • Имате пълен списък на автопарка, от където ще може да следите сроковете на застраховките, техническите прегледи, също така и навременното извършване на сервизно обслужване.
  • :Софтуер за техническо обслужване
  • Имате архив на курсовете и може да правите бързи справки за автомобил,клиент,дата и др.:

Курсове

таблица курсове

  • Може да изчислявате печалба от спедиторската дейност
  • Справка печалба от продадени курсове
  • Едно от най-важните неща в бизнеса е следене за навременно получаване на парите:

Справка длужници

Справка длъжници

Анализ на приходите и разходите за автомобил за определен период:

Справка печалба ssTransport