За спедитори

Логистичен софтуер
Какви проблеми ще реши ssTransport на спедиторските фирми:
Бързо и лесно издаване на заявки за транспорт.
Изпращане на заявката с един клик директно от софтуера.
Изчисляване на печалба от продадени курсове (справка по дата, по спедитор, по превозвач)
Копиране на данни от стара заявка.
Справка задължения.
Издаване на фактури към клиенти.
Справка вземания.
Списък със запаметени адреси.

Тъй като повечето транспортни фирми имат собствен автопарк и извършват спедиторска дейност, софтуерът включва още всички функции изброени за превозвача.