С какво ще ви е полезен?

Специализирания софтуер за спедиция и транспорт  „ssTransport“  обхваща цялата дейност в спедиторските и транспортните фирми. С ssTransport Вие ще:

export

 • имате списък на всичките Ви клиенти.
 • приемате заявки от клиенти
 • издавате заявки към превозвачи
 • издавате фактури
 • изчислявате падежа на вземанията и задълженията
 • следите неплатените фактури
 • изчислявате печалбата от спедиторксата дейност
 • изчислявате печалбата за курс на един автомобил
 • имате списък на автомобилите, за които може да следите изтичащите застраховки, технически прегледи.
 • следите сервизните интервали и ремонти на автомобилите
 • правите справки за клиенти, автомобили, месечни справки
 • правите лесен екпорт на всички данни към Excel, PDF, CSV
 • може да правите експорт на фактурите към вашият счетоводен софтуер

Издаване на фактура за транспортна дейностзаявка

Над 80 доволни клиенти